корен(koren)

[Serbian] plural корење (korenje)

Root

Countries