κονιάκ(koniák)

/kohn-YAHK/
[Greek]

"Cognac". Brandy

Countries