kokombrezenn

/kohn-KOHM-bruh/
[Breton] plural kokombrez / c'hokombrez

Cucumber

Synonyms in other languages

Latin names

Countries

Regions

Related terms