κόκκινο(kókkino)

/KOH-kee-noh/
[Greek] plural κόκκινα (kókkina)

Red

Countries