kivo

[Esperanto]

Kiwi fruit

Synonyms in other languages

Latin names