κηροπήγιο(kiropígio)

[Greek] plural κηροπήγια (kiropígia)

Candlestick

Countries