kiivi (vili)

[Estonian]

Kiwi fruit

Synonyms in other languages

Latin names

Countries