κεράσι(kerási)

/keh-RAH-see-(ah)/
[Greek] plural κεράσια (kerásia)

Cherry

Countries