கட்டு தம்பட்டம்(kattu thambattam)

[Tamil]

Swordbeans

Synonyms in other languages

Latin names

Countries

Regions