καρέκλα(karékla)

[Greek] plural καρέκλες (karékles)

Chair

Countries