καράφα(karáfa)

/kah-RAH-fah/
[Greek] plural καράφες (karáfes)

Carafe

Countries