κάπρος(kápros)

/KAP-ross/
[Greek] plural κάπροι (kápri)

Boar. Male pig.

Countries