קַפֶטֶּריָה(kapheteryah)

/kah-feh-TEH-ryah/
[Hebrew]

Cafeteria, selling snacks

Countries