קָפֶה שַחוֹר(kapheh shachor)

[Hebrew]

Black coffee

Countries