kalve(kjøtt)

/KAHL-vehr-(kurt)/
[Norwegian]

Veal

Countries