καλοκαίρι(kalokaíri)

/kah-loh-KYEH-ree/
[Greek] plural καλοκαίρια (kalokaíria)

"Good weather." Summer

Countries