Καλαθάκι Λήμνου(Kalatháki Límnou)

[Greek]

A cheese from Limnos (PDO).

Countries

Regions