καλαμαράκι(kalamaráki)

/kah-lah-mah-RAH-kee-ah/
[Greek] plural καλαμαράκια (kalamarákia)

Baby squid

Countries