kajszi

[Hungarian] plural kajszik

Apricot

Synonyms in other languages

Latin names

Countries