υδατάνθρακας(hydatánthrakas)

[Greek] plural υδατάνθρακες (hydatánthrakes)

Carbohydrate

Countries