γλυκός βραστός(glykós vrastós)

[Greek]

Coffee, sweet and boiled.

Countries