γλυκό κρασί(glykó krasí)

/glee-KOH krah-SEE/
[Greek] plural γλυκά κρασιά (glyká krasiá)

Sweet wine

Countries