γιαούρτι(giaoúrti)

/ya-OR-tee/
[Greek] plural γιαούρτια (giaoúrtia)

Yoghurt

Countries