γαμήλιο δείπνο(gamílio dípno)

/ghah-MEE-lyoh deh-EEP-noh/
[Greek] plural δείπνα γάμο (dípna gámo)

Wedding banquet or feast.

Countries