Γαλλικό τυρί(gallikó tyrí)

/ghah-lee-KOH tee-REE/
[Greek] plural Γαλλικά τυριά (galliká tyriá)

French cheese

Countries