γαλανός(galavós)

/ghah-lah-VOSS/
[Greek] plural γαλανά (galavá)

Blue

Countries