γαλακτοφόρος αγελάδα(galaktofóros ageláda)

/ghah-lahk-toh-FOHR-oss ah-yeh-LAH-dhah/
[Greek] plural γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, (galaktofores ageládes)

Milk cow. Dairy cow.

Synonyms in other languages

Latin names

Countries