γάλα αρσενικού ψαριού(gála arsenikoú psarioú)

[Greek]

Milt. The soft roe of fish, often the tuna in the south or Europe or herring in the north.

Countries