fruktterte

/FRYEUK-tar-tehr/
[Norwegian]

Fruit tart

Countries