φραντζολάκι(frantzoláki)

[Greek]

Bread roll

Countries