eglefino

[Esperanto]

Haddock

Synonyms in other languages

Latin names