εκχύλισμα κρέατος(echýlisma kréatos)

/ek-HEE-lees-mah KREH-ah-toss/
[Greek] plural εκχυλίσματα κρέατος (echýlismata kréatos)

Meat extract

Countries