χοιρινό(chirinó)

/hee-ree-NOH/
[Greek]

Pork

Countries