μπριζόλα χοιρινή(brizóla chiriní)

/bree-ZOH-lah hee-ree-NEE/
[Greek] plural μπριζόλες χοιρινή (brizóles chirini)

Pork chop

Countries