boks-åpner

/bohks AWP-nehr/
[Norwegian] plural boks-åpneren

Tin opener (US: can opener)

Countries