μπισκότο σοκολάτας(biskóto sokolátas)

/bees-KOH-toh soh-koh-LAH-tass/
[Greek] plural μπισκότα σοκολάτας (biskóta sokolátas)

Chocolate biscuit

Countries