μπαγκέτα(bagéta)

/bah-GETT/
[Greek] plural μπαγκέτες (bagétes)

Baguette

Countries