αβγό μελάτο(avgó meláto)

/av-GOH meh-LAH-tah/
[Greek] plural avgá meláta

Soft boiled egg

Countries