Αύγουστος(Áv̱goustos)

/AHV-ghoo-stoss/
[Greek]

August

Countries