aukščiausios rūšies kietuju grūdu kvietiniai milta

[Lithuanian]

Durum wheat. A hard, high-protein wheat.

Synonyms in other languages

Latin names

Countries