άσπρο κρασί(áspro krasí)

/ASS-proh krah-SEE/
[Greek] plural άσπρα κρασιά (áspra krasiá)

White wine

Countries