άσπρο(áspro)

/ASS-proh/
[Greek]

White

Countries