ασπράδι αβγού(asprádi avgoú)

/ass-PRAH-dee av-ghoo/
[Greek]

White of egg

Countries