αρτοποιείο(artopiío or artopeiío)

/ar-toh-PEE-oh/
[Greek] plural αρτοποιεία (artopiía or artopeiía)

Bakery, baker’s shop.

Countries