αρωματικός(aromatikós)

/ah-roh-mah-tee-KOSS/
[Greek] plural αρωματικές (aromatikés)

Aromatic

Countries