άρωμα(ároma)

/ah-ROH-mah-tah/
[Greek] plural αρώματα (arómata)

Aroma or perfume. Fragrance.

Countries