αρνήσια παϊδάκια(arnísia païdákia)

/ar-NEE-syah peh-ee-DHAH-kyah/
[Greek]

Lamb cutlets

Countries