αρνί ψητό στο χαρτί(arní psitó sto hartí)

/ar-NEE stoh har-TEE/
[Greek]

Lamb roasted in paper, "en papillote"

Countries