αρνί εξοχικό(arní exohikó)

/ar-NEE ex-oh-hee-KOH/
[Greek]

"Lamb country style" in paper, "en papillote"

Countries