απόζεμα(apózema)

/ah-POH-zeh-mah/
[Greek]

Barley water

Countries